การลงทุนหุ้นแบบ VI

แก่น การลงทุนหุ้นแบบ VI

การลงทุนหุ้นแบบ VI

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบการลงทุนหุ้นในแบบ VI อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ชอบความเสี่ยงมาก และผมเองก็ชอบทำงานแล้วนำเงินที่มีไปออมไว้ในสินทรัพย์ซึ่งก็คือหุ้นนั้นเอง วันนี้ผมขอนำเสนอแนวคิดในเรื่องการลงทุนในหุ้นแบบ VI หรือที่เรียกกันว่า การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (VI = Value Investment) ซึ่งแนวคิดการลงทุนแบบวีไอ ได้มาจากแนวคิดของ 2 ท่านคือ เบน เกรแฮม และดร. นิเวศ เหมวชิรวรากร  ซึ่งมีหลักการในการลงทุนดังนี้

1 การลงทุนในหุ้นก็เหมือนกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ เมื่อเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราควรที่คิดวิเคราะห์ดูว่า หุ้นที่เราซื้อทำธุรกิจอะไร สินค้าและบริการที่ธุรกิจดำเนินการเป็นแบบไหน ธุรกิจมีความเติบโตอยู่ในระดับสม่ำเสมอหรือไม่ และผู้บริหารของบริษัทมีศักยภาพในการบริหารงาน และมีธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด ถ้าเราเป็นนักลงทุนในแนวเน้นหุ้นค่า เราต้องมองธุรกิจก่อนอย่างอื่น

2 มูลค่าที่แท้จริง หรือ Intrinsic Value โดยดูจากค่า P/E และ PB มาเป็นตัววัดว่าหุ้นมีราคาถูกหรือแพงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือไม่ เพราะเราจะซื้อหุ้นในราคาที่มีความเหมาะสมเท่านั้น

3 เราจะซื้อหรือขายหุ้นเมื่อมีส่วนต่างของมูลค่าที่แท้จริงกับราคาหุ้นในตลาด

4 ให้มองตลาดหุ้นที่เราเข้าไปว่าเป็นสถานที่รับใช้เรา ไม่ใช้มองว่าตลาดหุ้นคือคนที่สั่งการเรา ตลาดหุ้นสามารถกำหนดเราคาได้อย่างถูกต้อง แต่ก็มีบางช่วงที่ตลาดหุ้นในราคาหุ้นต่ำหรือสูงจนเกินไป หน้าที่ของเราที่เป็นนักลงทุนคือ การค้นหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แล้วซื้อเก็บไว้ จากนั้นก็รอจนกว่าราคาหุ้นจะราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง แล้วเราจึงจะขายหุ้นนั้นออก

แก่นการลงทุนแบบ VI คือ ทนทานต่อกาลเวลา เพราะราคาหุ้นจะผันผวนและขึ้นลงอาจทำให้ผู้ที่จิตใจไม่เข้มแข็งทนไม่ได้ พอได้กำไรก็ขายออกไป บางครั้งหากเราอดทนรอให้ราคาหุ้นขึ้นสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงก่อนแล้วค่อยขาย เราจะได้กำไรอย่างมากมายมหาศาล การลงทุนหุ้นในแบบ VI สร้างคนให้มั่งคั่งร่ำรวยมาหลายคนแล้วครับผม

ที่มา : http://www.wcrich.com/

Thankyou!
Hop you have enjoyed this article.

Close this
thanks! click to close